Ieder nieuwe club dient zich aan het intern reglement te houden. Zij krijgen ook een inloopperiode waarin zij nauwlettend worden gevolgd door het OSV.

Iedere nieuwe club dient ook een minimum van een tiental verplaatsingen per seizoen te doen om een wildgroei te voorkomen. De naam is vrij te kiezen maar moet uniek zijn en NIET provocerend.

De club mag ook niet gelegen zijn in een straal van 10 km van een bestaande club, tenzij de nabijgelegen club(s) in samenspraak met het OSV hun uitdrukkelijke toelating hiervoor geven.

Elke vorm van wijziging gebeurd door het bestuur van het OSV.