Samen met verschillende partners geven we kansarme vrouwen uit de regio de kans om te leren fietsen. Rondom de Luminus Arena organiseren we fietslessen voor vrouwen die absoluut niet kunnen fietsen. Daarnaast leren we de deelnemers ook het praktische gedeelte, zoals kleine fietsherstellingen, de wegcode voor fietsers, … .

Uiteindelijk worden de vrouwen gekoppeld aan een ervaren fietster, een fietsvriendin. Deze organiseren verschillende uitjes samen om zo al doende te leren fietsen. Deze verbinding tussen verschillende vrouwen zorgt voor mooie nieuwe vriendschappen.

Partners

Stad Genk
OCMW Genk
Rimo Waterschei
Stebo Zwartberg
Mobiel 21

Doelstellingen

  • Kansarme vrouwen uit de regio leren fietsen
  • Samenbrengen van de vrouwelijke gemeenschap

Info

Timing

Het project loopt van oktober tot november.

Contact

Wil jij meer informatie over dit project, neem dan contact op via marc.hardy@krcgenk.be.