Privacy Policy

KRC Genk heeft als doel om het voetbal in al zijn aspecten te organiseren, te verspreiden en te promoten. Het is haar taak om zoveel mogelijk supporters te overtuigen om als één blok achter onze ploegen te staan en ze de wedstrijden in optimale omstandigheden te laten bijwonen.

Daarnaast heeft KRC Genk ook een sociale rol te vervullen, voetbal kan immers een middel zijn om een aantal maatschappelijke doelstellingen te helpen vervullen zoals inclusie, gezondheid, kinder- en mensenrechten & duurzaamheid en door middel van verschillende sociale projecten trachten ze de kernwaardes “respect, fair play en opvoeding” steeds te belichten en te promoten.

KRC Genk vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacy policy wil KRC Genk je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. KRC Genk zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacy policy aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 8/1/2020

Inhoud

 • Definities
 • Voor wie geldt deze privacy policy?
 • Contactgegevens
 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Welke persoonsgegevens verwerkt KRC Genk?
 • Profilering
 • Met wie delen we je persoonsgegevens
 • Beveiliging van je persoonsgegevens
 • Bewaring van je persoonsgegevens
 • Cookies
 • Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

1 Definities

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee men deze persoon direct of indirect kan identificeren.

Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2 Voor wie geldt deze privacy policy?

Deze privacy policy geldt voor alle supporters, klanten, gescoute spelers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen medewerker, vrijwilliger of spelers zijn van KRC Genk en waarvan KRC Genk persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

3 Contactgegevens

Naam: KRC Genk vzw
Ondernemingsnummer: 0434.825.462
Adres: Stadionplein 4, 3600 Genk
Telefoonnummer: +32(0)89 21 22 00

4 Verwerkingsverantwoordelijke

Enkel wanneer KRC Genk optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy policy van toepassing.

Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

5 Welke persoonsgegevens VERWERKT KRC Genk?

5.1 Als supporter

5.1.1 Aankopen

 • Bij het bestellen van een abonnement of tickets

Voor het kopen van een abonnement of tickets verwerken we persoonlijke identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken. We verwerken deze gegevens op basis van de overeenkomst die je met ons aangaat.

Indien je online je tickets koopt via ons ticket systeem maak je een account aan waarbij we ook beveiligingsgegevens, zoals je wachtwoord verwerken.

 • Bij het bestellen van een kinderabonnement

Voor elk betalend abonnement van vader en/of moeder krijgt één kind onder de 12 jaar een gratis kinderabonnement. De ouder stemt in om te checken of het kind aan deze voorwaarden voldoet, want we checken hierbij je kids-id.

 • Bij het bestellen van een mindervalide-abonnement

Om recht te hebben op een mindervalide-abonnement vragen we een medisch attest voor te leggen om te  checken we ook of je aan de voorwaarden voldoet.

 • Bij aankopen in de webshop

Om aankopen te doen in de webshop verwerken we persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, fysieke kenmerken (vb. kledingmaat), beveiligingsgegevens (login naam en wachtwoord), consumptiegewoonten, financiële identificatiegegevens (vb. bankrekeningnummer). We hebben al deze gegevens nodig voor een correcte afhandeling van de aankoop te garanderen.

 • Bij het gebruik van de cashless kaart

Je abonnementskaart kan je ook gebruiken als cashless kaart om betalingen te doen in en rond het stadion. We verwerken hierbij consumptiegewoonten en financiële identificatiegegevens indien je de kaart wil opladen.

 • Als Genkie-lid

Indien je Genkie lid bent verwerken we je persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken.

 • Bij het deelnemen aan een wedstrijd

Geregeld worden er wedstrijden georganiseerd door KRC Genk. Bij het deelnemen aan deze wedstrijden worden persoonsgegevens van deelnemers verwerkt met als doel contact op te nemen met de winnaar(s) waarbij we hun prijs kunnen bezorgen alsook om de winnaar(s) te kunnen publiceren. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming.

5.1.2 Bijwonen van een wedstrijd

 • Controle toegangsbewijzen

Volgens de Voetbalwet moet KRC Genk nagaan of uw ticket geldig is, u de rechtmatige bezitter hiervan bent of nagaan of onderwerpen bent aan een stadionverbod.

 • Plaatsen van bewakingscamera’s

Conform de Voetbalwet heeft KRC Genk in en rond het stadion bewakingscamera’s geïnstalleerd met als doel om  zowel vóór, tijdens als na een wedstrijd de veiligheid in en rond het stadion te handhaven. In het bijzonder gebruikt KRC Genk deze camera’s om overlast en misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven.  Hiervoor wordt beeldmateriaal verzameld, verwerkt en bewaard.

5.1.3 Opvolgen van en contact met de club

 • Bij het bezoeken van onze website

KRC Genk gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytics tools gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Meer info kan je lezen in onze cookie statement.

 • Bij het gebruik van de app

Wanneer u onze app gebruikt verwerken we het toestel id van uw smartphone zodat er slechts één keer per toestel gestemd kan worden. We baseren ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang om de stemming eerlijk te laten verlopen.

U kan in de app ook aanmelden als abonnee zodat u uw saldo kan raadplegen.

Verder houden we ook toestelinformatie bij (zoals versie besturingssysteem en browser) om eventuele technische problemen te kunnen opsporen en oplossen.

 • Bij het ontvangen van direct marketing

Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief geef je toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief.

Indien er een bestaande klantenrelatie is, omdat je een aankoop deed bij KRC Genk (vb. webshop, ticket), heeft KRC Genk een gerechtvaardigd belang om je direct marketing te sturen met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die KRC Genk zelf levert. 

Je hebt als betrokkene steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.

 • Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp, aanbieden van informatie op je verzoek

Je kan contact opnemen met KRC Genk via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, email, contactformulier website, sociale media). De persoonsgegevens die je geeft, gebruiken we enkel om je een antwoord te geven op je vragen.

5.2 Als business-klant

 • Bij de aanvraag van een offerte

Als je meer info wenst over de diensten of producten van KRC Genk kan je een offerte aanvragen via verschillende kanalen (telefoon, website, sociale media, …). KRC Genk verwerkt hiervoor persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam en email) om je een zo correct mogelijk voorstel te kunnen maken. 

 • Bij het verwerken van een bestelling, opvolging van facturen en commerciële afspraken

Als je producten of diensten bestelt bij of levert aan KRC Genk, verwerkt KRC Genk persoonlijke identificatiegegevens, professionele gegevens voor het correct kunnen afhandelen en opvolgen van de bestelling of levering.

 • Bij het deelnemen aan een business-seat diner, event of een bezoek aan het stadion

KRC Genk organiseert events of  je kan het stadion komen bezoeken. KRC Genk verwerkt de organisatie van zo’n event persoonlijke identificatiegegevens, professionele gegevens en financiële identificatie gegevens (voor de betaling) bij de inschrijving. Indien er catering voorzien is voor het event verwerken we ook je eetvoorkeuren.

 • Bij de publicatie van het KRC Genk Koppen magazine

KRC Genk geeft een KRC Genk Koppen magazine uit, waarin alle seat houders de mogelijkheid hebben visibiliteit te creëren. Elke seat houder wordt in dit magazine vermeld met gegevens over de rechtspersoon. Daarnaast wordt er, additioneel, door KRC Genk ook de mogelijkheid gegeven beeldmateriaal en persoonlijke identificatiegegevens (zoals professioneel emailadres) toe te voegen. Deze verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokken persoon.

5.3 Als gescoute spelers

Onze scouts zijn steeds op zoek naar nieuw jong voetbaltalent. Indien je gespot wordt door onze scouts vragen we toestemming aan je ouders om enkele test trainingen af te werken. We verwerken hierbij je persoonlijke identificatie gegevens en persoonlijke kenmerken (zoals geboortedatum). 

5.4 Als sollicitant

 • Bij het solliciteren

KRC Genk zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste gemotiveerde medewerkers. Tijdens de sollicitatie procedure verwerkt KRC Genk volgende categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals taal, geboortedatum, …), competenties, opleidingsgeschiedenis, carrière loopbaan, curriculum vitae, afbeelding, werk referenties. We verwerken deze gegevens naar aanloop van een arbeidsovereenkomst.

 • Bij het aanleggen van een aanwervingsreserve

Indien KRC Genk je na een sollicitatie niet aanneemt, maar graag je CV wil bijhouden voor toekomstige opportuniteiten, zal KRC Genk je toestemming vragen om je CV te mogen bewaren.

6 Profilering

We gebruiken profilering om gebruikers van onze platformen een persoonlijke ervaring te geven met gepersonaliseerde berichtgeving, en rekening houdend met jouw interesses, voorkeuren, consumptiegedrag, gedrag op sociale media. Deze profilering wordt gebaseerd op voorkeuren die je kenbaar maakt via sociale media, acties, wedstrijden die je volgt, … .

7 Met wie delen we je gegevens?

KRC Genk deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • Je tickets koopt voor een competitie, dan worden de gegevens ook doorgegeven aan de organisator van deze competitie (zoals KBVB, Pro League, UEFA, FIFA) zodat zij je kunnen informeren over de competitie.
 • KRC Genk daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen.
 • KRC Genk hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure.
 • KRC Genk hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.
 • KRC Genk een event organiseert samen met partners of leveranciers. De deelnemerslijst ook aan de partners of leveranciers meegedeeld wordt.
 • KRC Genk geheel of gedeeltelijk overgenomen of opgesplitst wordt. In dit geval zal KRC Genk de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

KRC Genk doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, IT-bedrijven, tools … en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat we met deze onderaannemers verwerkerscontracten afsluiten om te garanderen dat ze de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet KRC Genk dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt KRC Genk de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

8 Beveiliging van je persoonsgegevens

KRC Genk stelt alles in het werk om jouw persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen. Verschillende functies binnen de organisatie zien toe op de naleving van de wetgeving en de beveiliging van jouw informatie, onze infrastructuur en systemen. Zo trachten we voortdurend nieuwe technische maatregelen te implementeren, zoals onder andere encryptie, firewalls, toegangscontrole met strenge paswoordvereisten, intrusie- en anomaliedetectie, fysieke beveiliging. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met jouw gegevens. Bovendien wordt bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren of andere partners) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens.

9 Bewaring van je persoonsgegevens

KRC Genk bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

10 Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op onze cookie verklaring.

11 Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

11.1 Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@krcgenk.be.  Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan KRC Genk meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

KRC Genk heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer KRC Genk je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van KRC Genk.

KRC Genk zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag KRC Genk een redelijke vergoeding aanrekenen of kan KRC Genk het verzoek weigeren.

Als je om een of andere reden aanneemt dat KRC Genk je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met KRC Genk waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, als KRC Genk niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

11.2 Wat zijn je rechten?

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
 • Recht om je gegevens te wissen: Als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met je gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat je gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die je gegevens verwerkt. Bovendien kan je ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.
 • Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming: De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming. Volledig geautomatiseerd betekent dat er geen menselijke tussenkomst is die (effectief) bijdraagt tot de besluitvorming en de besluitvorming dus niet kan wijzigen.

Cookie statement

Deze Cookieverklaring beschrijft wat cookies zijn en hoe KRC Genk cookies gebruikt op de KRC websites: www.krcgenk.be, https://webshop.krcgenk.be, www.genkies.be

De contactgegevens van KRC Genk zijn:

Naam: KRC Genk vzw
Ondernemingsnummer: 0434.825.462
Adres: Stadionplein 4, 3600 Genk
Telefoonnummer: +32(0)89 21 22 00

Indien je vragen hebt over deze cookieverklaring kan je ons steeds contacteren via privacy@krcgenk.be .

We behouden ons het recht om op elk moment wijzingen aan te brengen aan deze Cookieverklaring. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig de Cookieverklaring te consulteren.

Deze cookieverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 8/1/2020

Inhoud

 • Wat zijn cookies?
 • Cookies beheren
 • Soorten cookies
 • Welke cookies gebruikt KRC Genk

 

1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op je computer worden opgeslagen bij een bezoek aan een website. Hierdoor kan deze website je handelingen en voorkeuren (zoals taal, lettertype, weergaveopties, …) onthouden gedurende een bepaalde periode. Het voordeel hiervan is dat wanneer je de website opnieuw bezoekt of tussen verschillende webpagina’s navigeert, jouw voorkeuren niet steeds opnieuw moeten worden ingesteld.

Cookies worden gebruikt om de surfervaring te vergemakkelijken en te verbeteren. Wanneer je de website bezoekt, zorgen cookies ervoor dat jouw persoonlijke instellingen terug worden opgeroepen. Bovendien wordt data verzameld over hoe de website geraadpleegd werd, en kunnen we zo de algemene prestaties van de website op gebied van snelheid en werking verbeteren.

Cookies functioneren nooit onafhankelijk en zijn steeds gekoppeld aan een website. Cookies verschaffen zich op geen enkele manier toegang tot gegevens die zich op jouw computer of telefoon bevinden.

Als je niet wil dat een website cookies op jouw computer plaatst, kan je de instellingen van jouw browser wijzigen.

2 Cookies beheren

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer er een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Hieronder vind je enkele links met meer uitleg over de configuratie van cookies in de meest voorkomende webbrowsers:

Wij hebben geen controle over de inhoud van bovenstaande links. Deze links kunnen door de verantwoordelijken van de desbetreffende browsers gewijzigd worden.

Meer informatie over het beheren van cookies vind je op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.  Daarnaast bepaal je op volgende sites van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen: https://youradchoices.com/pmc en http://www.youronlinechoices.com/.

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat een website niet meer werkt zoals verwacht.

Als je verschillende toestellen gebruikt om een website te bezoeken, dien je ervoor te zorgen dat jouw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

3 Soorten Cookies

 • Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om het surfen en de daarmee verbonden functies mogelijk te maken. Deze cookies identificeren jou niet als individu. Indien je deze cookies weigert, zullen verschillende functies binnen de website geheel of gedeeltelijk verstoord worden.
 • Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website door je keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur). Deze zorgen ervoor dat bepaalde instellingen op je verzoek gepersonaliseerd worden. Als je deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de website en kan het toegang tot inhoud op de website beperken.
 • Prestatie/Analytische cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en eventuele foutmeldingen. Ze helpen KRC Genk om de prestaties van de website te verbeteren. Deze cookies identificeren je niet als individu.
 • Advertentie Cookies worden gebruikt om inhoud te leveren die relevanter is voor jou. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken. Ze helpen ons ook de effectiviteit van advertentiecampagnes op de KRC Genk website te meten. We kunnen deze cookies gebruiken om websites te onthouden die je hebt bezocht en we kunnen deze informatie delen met andere partijen, waaronder adverteerders en onze bureaus.
 • Third party cookies zijn cookies die naar jouw browser worden verzonden vanaf een server of domein die niet door KRC Genk wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld.

1 Welke cookies gebruikt KRC Genk?

COOKIE NAAM

DOMEIN

COOKIE TYPE

COOKIE DOEL

BEWAARTIJD

Cookie_policy

.krcgenk.be

Functionele cookie

Deze cookie slaat jouw cookie voorkeur op zodat deze niet opnieuw gevraagd wordt.

1 dag indien geweigerd, 1 week indien geaccepteerd

PHPSESSID

.krcgenk.be

Strikt noodzakelijke cookie

Cookie gegenereerd door applicaties op basis van de PHP-taal. Dit is een identificatiecode voor algemene doeleinden die wordt gebruikt om variabelen van gebruikerssessies bij te houden. Het is normaal een willekeurig gegenereerd nummer, het gebruik ervan kan specifiek zijn voor de site, maar een goed voorbeeld is het behouden van een ingelogde status voor een gebruiker tussen pagina's.

Max einde sessie

 

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz

 

.krcgenk.be

Analytische cookies

 

Deze cookies houden bij hoe vaak u de website bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt, en hoe lang u de website bezoekt. Deze gegevens laten toe om anonieme statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van onze website kunnen verbeteren. We kunnen u op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren. U kan deze cookies uitschakelen door te surfen naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

__utma : Max 2 jaar

__utmb : Max 30 minuten

__utmc : vervalt na de sessie

__utmt : Max 10 minuten

__utmz : Max 6 maanden

JSESSIONID

.krcgenk.be

Analytische cookie

Deze cookie wordt gebruikt door New Relic, een tool om de performantie van de website te analyseren

Max einde sessie

PREF, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, GPS

.youtube.com

Functionele cookies

We gebruiken YouTube voor het afspelen van video op onze website. YouTube plaatst verschillende cookies, bijvoorbeeld om voorkeuren bij het delen van video’s te onthouden. Youtube is eigendom van Google en kan hierdoor deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Youtube/Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die YouTube/Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Youtube/Google stelt zich te houden aan de EU-US Privacy Shield regeling. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

PREF: max 2 jaar

YSC: sessie cookie

VISITOR_INFO1_LIVE : max 6 maanden

GPS: max 1 dag

fr

.facebook.com

Advertentie cookie

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

Zie hier voor meer informatie

Max 3 maanden

_fbp

.krcgenk.be

Advertentie cookie

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

Zie hier voor meer informatie

Max 3 maanden

CONSENT

.google.com

.google.be

Functionele cookie

Google cookie toestemming tracking cookie

Max 20 jaar

ANID

.google.com

.google.be

Analytische cookie

Deze cookie van Google Analytics linkt uw activiteiten op andere apparaten waarop u eerder bent ingelogd via uw Google-account. Op basis hiervan worden de advertenties die u op uw apparaten te zien krijgt

Max 1 jaar

NID, DV, 1P_JAR

.google.com

.google.be

Advertentie cookie

Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op het Google netwerk te laten zien.

NID: max 6 maand

DV: max 1 dag

1P_JAR : max 1 maand

IDE

.doubleclick.net

Advertentie cookie

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

IDE: max 13 maand

 

 

CFTOKEN, CFID

 

 

.webshop.krcgenk.be

 

 

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies worden in combinatie met elkaar gebruikt. Deze cookies helpen om een browser te identificeren, zodat de site de variabelen van de gebruikerssessie kan bijhouden. CFTOKEN bevat een willekeurig nummer om de bezoeker te identificeren. CFID bevat een volgnummer om de bezoeker te identificeren.

 

 

20 dagen

JSESSIONID

.webshop.krcgenk.be

.genkies.be

 

Strikt noodzakelijke cookie

Deze cookie wordt door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden.

Einde sessie

JSESSIONID

.nr-data.net

Analytische cookie

Deze cookie wordt gebruikt door New Relic, een tool om de performantie van de website te analyseren

Einde sessie

RECENTLY VIEWED

.webshop.krcgenk.be

Functionele cookie

Deze cookie houdt bij welke producten je onlangs bekeek in onze webshop

Max 1 maand

BASKET

.webshop.krcgenk.be

Functionele cookie

Deze cookie houdt bij welke producten in je winkelmandje zitten

Max 14 dagen

AWSALB

.webshop.krcgenk.be

Performantie cookie

Met de AWSALB-cookie kan Amazon hun service naadloos vanuit meerdere services leveren met behulp van een load balancer, zodat de cookie eenvoudig registreert welk servercluster u van dienst is.

Max 7 dagen

 

_gat

 

.krcgenk.be

.genkies.be

 

Prestatie cookie

Deze cookie wordt geïnstalleerd met als doel om het aantal aanvragen te beperken om het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken.

 

Max 1 minuut

 

 

 

_gid

.krcgenk.be

.genkies.be

 

 

 

Analytische cookie

Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over de manier waarop bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over het gebruik van de website. De gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina’s, worden in anonieme vorm verzameld.

 

 

 

Max 1 dag

 

 

_ga

 

.krcgenk.be

.genkies.be

 

 

Analytische cookie

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en om het gebruik van de site bij te houden voor het analytisch rapport van de site. Deze cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer oe om unieke bezoekers te identificeren.

 

 

Max 2 jaar