KRC Genk heeft vanochtend tijdens een persmoment officieel gecommuniceerd dat het engagement met Wouter Vrancken, en bij uitbreiding de voltallige staf, wordt versterkt. Concreet betekent dit dat we met onze T1 een traject op de lange termijn aangaan tot 2026 én Wouter Vrancken een diepgaandere betrokkenheid krijgt in de sportieve werking van de club.

Peter Croonen, Voorzitter KRC Genk, kaderde het moment als volgt: “Het is tijdens de voorbereiding en de schitterende start van het seizoen duidelijk geworden dat er een geweldige match is tussen de club en de huidige staf. Natuurlijk zijn de resultaten er, maar we bekijken dit ook in een groter kader. Wanneer we zien op welke manier er een positieve impuls én mentaliteitswijziging werd bekomen, dan is dat hetgeen waar we naar op zoek waren. We erkennen dus graag de impact van Wouter en bij uitbreiding de gehele staf in dit momentum, terwijl we samen het engagement op lange termijn hebben geconcretiseerd. We hopen dat Wouter na dat traject, net zoals vele spelers, vervolgens een stap kan zetten naar een buitenlandse topcompetitie.”

“We schrijven met deze club een fantastisch verhaal. In het algemeen als je kijkt naar de afgelopen 25 jaren én specifiek als je inzoomt op onze 2de plek in de rangschikking over de laatste 5 seizoenen. En dat in onze gekende structuur, waarbij we werken zonder externe kapitaalverschaffers”, sluit Dimitri de Condé, Head of Football hierop aan. “Desondanks was het bekomen van standvastigheid op de trainerspositie een werkpunt. We geloven dat we nu daar een ideale match in hebben gevonden met Wouter Vrancken en bij uitbreiding de staf. Concreet zijn we dan ook een versterking van het engagement aangegaan waarbij we een traject tot 2026 voor ogen hebben.”

“Dit betekent ook dat we in goede en minder goede tijden het vertrouwen in elkaar zullen behouden. Dat we stabiliteit kunnen bieden aan deze staf om hun werk te leveren. Dat betekent anderzijds dat we Wouter breder en nauwer zullen betrekken in de sportieve werking van KRC Genk. Het concretiseren en implementeren van de gewenste topsportcultuur, gepaard gaand met een heldere voetbalfilosofie en bijbehorende voetbalprincipes zijn daarin de grootste pijlers. “

Onze T1 Wouter Vrancken vult aan: “Het is duidelijk dat ik mij vanaf het begin hier goed voel. De klik is er op alle vlakken, langs beide partijen én met deze hard werkende staf. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we samen dit traject kunnen aangaan en kijk er naar uit deze geweldige start te continueren, alsook verder in te zetten op de versterking van de gehele sportieve werking.” Praktisch werd er een nieuwe overeenkomst getekend tot de zomer van 2026 en dit ter vervanging van de voorgaande overeenkomst van onbepaalde duur. De uitgebreide invulling betreft geen verschuiving in de rollen op vlak van het transferbeleid. Beslissingen op dit domein zullen nog steeds verlopen via de sportieve commissie, waar Wouter als coach ook reeds voorheen deel van uitmaakte.