Maandagavond 21 november heeft de Algemene Vergadering van KRC Genk plaatsgevonden. In het bijzijn van haar leden heeft de club haar jaarrekening van het afgelopen seizoen 2021-2022 besproken.

Het seizoen 21-22 was het derde seizoen dat cijfermatig impact kende door de covid-maatregelen, zij het dit keer gelukkig in beperkte mate (enkele wedstrijden in het begin van het seizoen).  We zien dan ook een stabilisering van de cijfers gebeuren.

De omzet bedraagt 60,8 MIO EUR en kent een stijging van 14 MIO EUR in vergelijking met het voorgaande boekjaar, toe te wijzen aan de normalisering van de toeschouwersinkomsten én Europees voetbal. Het gevoerde transferbeleid levert opnieuw een belangrijke bijdrage in deze cijfers en blijft de belangrijkste financiële pijler van de club.

De bedrijfskosten verhogen naar 73,7 MIO EUR, met als voornaamste reden voor deze stijging de organisatie van de Europese wedstrijden, de normalisering van de organisatiekosten voor de competitiewedstrijden (vol huis) én de stijging van de energiekosten.

De personeelskosten bedragen 44,6 MIO EUR en stijgen met 10,8 MIO EUR. Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan de contractverbetering van enkele spelers, de premies voor het Europees voetbal, de positiewissel van de trainer én de aangroei van het aantal clubmedewerkers.

Gezien de coronaprovisie van 10 MIO EUR, eerder aangelegd als buffer, voor dit seizoen volledig vrijvalt betekent dit onder aan de lijn een verlies van 3,8 MIO EUR met een cashflow generatie van 7,2 MIO EUR.

Omwille van dit verlies daalt het eigen vermogen licht, maar blijft onze club met voldoende financiële buffer zeker van haar continuïteit in werking en ambities. De club blijft dus financieel stabiel én schuldenvrij. Met de mercato van zomer '22 zal het volgende boekjaar alvast een sterke financiële injectie kennen.