Het veld van SK Lommel was vanmorgen bedekt met een laag sneeuw van 8 centimeter. Vroeg in de ochtend waren onze greenkeepers al in de weer om de sneeuw te ruimen en het veld bespeelbaar te maken. De extra sneeuw die deze voormiddag viel, deed het sneeuwtapijt nog aandikken tot wel 12 centimeter waarop de scheidsrechter alsnog besliste om de wedstrijd uit te stellen.

Zodra een nieuwe datum bekend is voor deze wedstrijd, brengen we onze supporters op de hoogte.