KRC Genk vernam vanmiddag via de persconferentie van het Federaal Parket dat zij als één van vijf clubs vernoemd werd in het onderzoek met betrekking tot spelersmakelaar D.V.

KRC Genk wenst te benadrukken dat de club zelf niet verhoord werd, en dat elke samenwerking met elke makelaar steeds op een volledig transparante en wettelijke manier gebeurt, in alle openheid met betrekking tot de bevoegde instanties.

KRC Genk hoopt dat er snel duidelijkheid komt, en herinnert eraan dat de club beschikbaar blijft voor het verschaffen van informatie om het lopend onderzoek te ondersteunen.