Ben jij op 14 of 16 april langsgekomen voor de inzamelactie hygiëneproducten ten voordele van Vincentius? Bekijk snel het nummer op jouw bedankt-kaartje. Want wie weet heb jij vier seats inclusief een diner voor een wedstrijd in het seizoen ’21 – ’22 gewonnen. Het winnende nummer is ... 190!

Ben jij in het bezit van het bedankt-kaartje met het nummer 190?

Stuur binnen de 10 dagen een mail naar communicatie@krcgenk.be met een foto van jouw kaartje.

Over de actie en Vincentius

Op woensdag 14 en vrijdag 16 april organiseerden we een inzamelactie ten voordele van Vincentius. Onze supporters doneerden meer dan duizend hygiëneproducten. Dat betekent voor honderden Limburgse gezinnen in armoede een wezenlijk verschil.

Met KRC Genk steunen we Vincentius al jaren. Deze organisatie zet zich in voor mensen in armoede en kinderen in kansarmoede door hen te helpen in het aanreiken van basisbehoeften zoals voeding, kleding, huisvesting … Bedankt aan supporters die hebben deelgenomen!