Samen met het OSV hebben we onze SLO-werking (Support Liaison Officer) onder de loep genomen en een nieuw plan uitgewerkt. Het plan is om te evolueren naar een volwaardig SLO-team. Roeland Friet en Claudio Ciccio Graziano maken er alvast deel van uit. Op termijn vervolledigt een medewerker van onze club het team.

Het aanstellen van een SLO is een verplichting van de UEFA en de Pro League. De Support Liaison Officer heeft als taak een sterk supportersbeleid te realiseren en elke wedstrijdbezoek (uit en thuis) zo aangenaam mogelijk te maken. De afgelopen jaren hebben we hier al sterk op ingezet onder impuls van onder meer Stef Linsen. Met de oprichting van een volwaardig SLO-team willen we deze werking verder optimaliseren. De doelstelling: de band met onze supporters versterken door de communicatie, coördinatie en diensten te verbeteren. Het SLO-team rapporteert aan onze Algemeen Directeur Erik Gerits en lid van onze Raad van Bestuur Roland Reynders.

Een vraag of opmerking? Stuur een mail naar slo@krcgenk.be.