STVV-KRC Genk: uitslag blijft 3-3, geen puntenaftrek

04-12-2019

De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft beslist dat er geen nieuwe derby tegen STVV komt. De oorspronkelijke uitslag blijft behouden. Beide ploegen krijgen dus het punt van het gelijkspel en ze worden ook niet bestraft met een extra puntenaftrek. Ze moeten bij hun eerstvolgende thuiswedstrijd wel allebei een gedeelte van hun tribunes sluiten.

De wedstrijd van 28 september op Stayen werd kort voor het einde gestaakt. De stand was toen net 3-3 geworden. De partij was eerder al twee keer stilgelegd. Bij de eerste onderbreking was de stand nog 0-3 in het voordeel van KRC Genk, waarna ongepast gedrag van eerst supporters van STVV en daarna fans van Genk voor problemen zorgde. Het leidde tot discussies over welke partij nu precies waarvoor verantwoordelijk was.

Bondsprocureur Kris Wagner eiste op de eerste zitting van 18 oktober een strikte toepassing van het reglement: wedstrijd herspelen achter gesloten deuren, een aftrek van 2 punten voor allebei de ploegen, een fikse boete, en een extra thuiswedstrijd zonder publiek.

Voor KRC Genk benadrukte Jochem Martens in z’n pleidooi dat de toepassing van het bondsreglement niet aan de orde was, aangezien de procedure om een wedstrijd definitief stil te leggen niet correct was gevolgd. Er was namelijk geen overleg geweest met de bevoegde veiligheidsverantwoordelijke. Op de zitting van 7 november bleek dat ook uit getuigenverslagen. STVV eiste in eerste instantie een 5-0 forfaitzege, maar schaarde zich nadien achter de vraag van Genk tot het integraal herspelen van de wedstrijd, mét publiek.

De Geschillencommissie is de raadsman van KRC Genk gevolgd in zijn redenering en erkent dat het bondsreglement inderdaad niet correct is toegepast, en dat de voorziene sancties dus niet kunnen worden opgelegd. Maar gezien de ernst van de feiten en de gedeelde verantwoordelijkheid, vindt de commissie dat STVV en KRC Genk wel degelijk gestraft moeten worden. Behalve een boete van 5000 euro gaat het ook om een gedeeltelijke sluiting van de tribunes bij de eerstvolgende thuiswedstrijd.  

KRC Genk neemt acte van de beslissing en beraadt zich over een eventuele beroepsprocedure.


Ouder Recenter