Zaak STVV-KRC Genk wordt hervat op 7 november

18-10-2019

De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak rond de gestaakte wedstrijd tussen STVV en KRC Genk van 28 september. De debatten worden voortgezet op donderdag 7 november om 9 uur. 'Op die manier kunnen we de veiligheidsverantwoordelijke van STVV en desgevallend ook de politie horen", luidt het.
"We kunnen dan ook bij aanvang van de debatten de beelden die STVV vandaag citeerde aanschouwen." STVV stuurt aan op een 5-0 forfaitzege. KRC Genk vindt dat de wedstrijd moet worden herspeeld, mét publiek en zonder puntenaftrek.  

Bondsprocureur Kris Wagner vorderde dat de wedstrijd moet worden herspeeld met gesloten deuren én dat beide clubs met een aftrek van twee punten bestraft moeten worden. Bovendien wil hij beide ploegen nog een extra thuiswedstrijd met gesloten deuren opleggen. "Ik heb gewoon gevorderd op basis van het reglement, omdat dat op dit punt duidelijk is", aldus Wagner. "Het bondsparket had ook nog strenger kunnen vorderen."

Namens STVV voerde advocaat Johnny Maeschalck aan dat in het verslag van de match delegatie te lezen valt dat de wedstrijd door de club uitstekend was voorbereid. Volgens Maeschalck zijn fase 1 en fase 2 - waarvoor STVV aansprakelijk is - ook niet onlosmakelijk verbonden met fase 3 - waarvoor KRC Genk aansprakelijk kan gesteld worden. Volgens Maeschalck zijn er beelden die zijn stelling bewijzen. "Ik vrees dat u alleen maar kan beslissen dat STVV de wedstrijd moet winnen met 5-0", besluit Maeschalck, die verwijst naar de forfaitzege van Standard tegen Anderlecht vorig seizoen.

Jochem Martens, de raadsman van KRC Genk, stelt dat het bondsreglement helder is, maar niet correct is toegepast. "Wij hebben bewijs dat de ref en de match delegate fase 3 niet hebben toegepast conform het reglement. Zij hebben immers geen contact opgenomen met de veiligheidsverantwoordelijke en de politie. De sancties die voorzien zijn in het reglement kunnen dus niet worden toegepast", zegt Martens. "Bijgevolg kunnen wij enkel concluderen dat de wedstrijd gewoon moet worden herspeeld."

De zitting duurde in totaal bijna twee uur. Ook scheidsrechter Lawrence Visser en match delegate Jean-François Crucke kwamen aan het woord.

De zitting is daarop voor enkele minuten geschorst, waarna de beslissing volgde om de zaak in voortzetting te plaatsen. Wordt dus vervolgd. 

De club zal geen verdere commentaar geven tot na de volgende zitting.
Voor alle communicatie verwijzen we naar raadsman Jochem Martens.

Ouder Recenter