KRC Genk schenkt 40 laptops aan kansarme kinderen en 15 smartphones aan coronapatiënten

30-04-2020

KRC Genk schenkt, in samenwerking met IT-bedrijf Tracs, 40 laptops aan Vincentius Genk, Stad Genk en OCMW Genk. Zij stellen de toestellen ter beschikking aan kansarme kinderen in het lager onderwijs die niet over het juiste materiaal beschikken om deel te nemen aan thuisonderwijs.

Kinderen die thuis geen computer en internet hebben, dreigen in deze coronatijden een leerachterstand op te lopen. Zij kunnen bovendien niet rekenen op het plan van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts waarin laptops enkel aan leerlingen in het secundair onderwijs worden bezorgd.  

Ook schenkt onze club 15 iPhones aan het Ziekenhuis Oost-Limburg. Het ziekenhuis gaf aan al veel eten en giften te hebben gekregen en dat er vooral een nood is aan zo'n toestellen. Hiermee kunnen coronapatiënten die in quarantaine zitten en niet over een smartphone beschikken, toch blijven communiceren met hun familie en vrienden.

De coronacrisis overwinnen we alleen door verbonden te zijn, door verenigd te zijn, en vooral door even te supporteren voor een ander. Samen Genk!

Update 06/05

KRC Genk schonk ook nog 3 iPads aan zorgcentrum Tourmalien en 2 iPads aan zorgcentrum De Olijfboom. Vele zorgbehoevende ouderen konden hier niet communiceren met het thuisfront. Nu kunnen de zorgverleners van deze zorgcentra met deze iPads de ouderen alsnog laten communiceren met de families.

 

Ouder Recenter