In samenwerking met Stad Genk, Buurtwerk, OCMW Genk en het Vrouwencentrum organiseert KRC Genk al enkele jaren het project Fietsvriendinnen. Met dit project verbeteren we de mobiliteit van vrouwen uit de Genkse wijken, want veel van hen kunnen niet fietsen. We geven ze de kans om te leren fietsen en fietservaring op te doen. Zo kunnen ze zich op een kosteloze manier verplaatsen én helpt dit bij hun integratie in onze maatschappij.

Damesfietsen gezocht

Het blijkt dat veel van deze vrouwen geen fiets hebben na afloop van de fietslessen. Daarom doen we een oproep aan onze supporters. Heb je een damesfiets in degelijke staat op overschot? En wil je deze schenken aan dit goed doel? Twee keer ‘ja’: dan zijn we je eeuwig dankbaar.

De geschonken fietsen bezorgen wij na afloop van het project aan de deelnemers, op voorwaarde dat ze zich engageren als vrijwilliger bij het project. Zo kunnen ze zelf hun eigen ervaringen delen met nieuwe deelneemsters.

Je fiets schenken? 

Breng je fiets binnen op woensdag 09-09 tussen 17.00u en 19.00u in de fietsenstelling van KRC Genk ter hoogte van de indoorhal en het B-veld.